Wij zijn vandaag geopend tot 20:00 uur

043 362 3352 info at roestmaastricht dot nl

Sfeerimpressie

Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18

Roest Maastricht B.V.

Petrus Regoutplein 3
6211 XX, Maastricht

 043 362 3352
 info at roestmaastricht dot nl

Kvk nr: 75214490
BTW nr: NL860190055B01

Bankgegevens:
Roest Maastricht B.V.
NL49 INGB0009541998

PHP Hits Count
privacy

Privacy

Privacyverklaring

Roest Maastricht B.V., gevestigd aan Petrus Regoutplein 3 Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen

Persoonsgegevens die Roest Maastricht B.V. verwerkt.

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Bankrekeningnummer (bij bestellingen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief bij ons achterlaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Roest Maastricht B.V. verwerkt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roestmaastricht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Roest Maastricht B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verwerkt Roest Maastricht B.V. persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat u een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is als bevestiging van je bestelling.
 • Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Roest Maastricht B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang Roest Maastricht B.V. persoonsgegevens bewaart.

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@roestmaastricht.nl.

Delen van persoonsgegevens door Roest Maastricht B.V. met derden.

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roest Maastricht B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door uw genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Roest Maastricht B.V.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Roest Maastricht B.V. persoonsgegevens beveiligt.

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Roest Maastricht B.V. die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn op de hoogte van de laatste wetgeving omtrent persoonsgegevens en zijn in staat zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Roest Maastricht B.V. gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken de noodzakelijke cookies.

De noodzakelijke cookies hebben een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over de cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van roestmaastricht.nl maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Deze versie is opgesteld in maart 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze privacy policy pagina. OK